Uslovi prevoza individualna putovanja

UNIDEA Travel – uslovi individualna putovanja

Uslovi prodaje

UNIDEA Travel u okviru svoje delatnosti prodaje avio karte I hotelski smestaj u zemlji I inostranstvu. U slučaju da napravite rezervaciju, Ugovor za putovanje zaključujete sa organizatorom putovanja-pružaocem usluge (aviokompanijom, hotelom ili rent-a-car kompanijom), agencija UNIDEA Travel obavlja poslove posrednika. Preporuka je da proverite i Uslove prevoza organizatora i nakon toga potvrdite da ste saglasni.

Pravila Agencije se odnose na posredničku delatnost.

Načini plaćanja:

1. Plaćanje aviokarata u prostorijama agencije UNIDEA je moguće izvršiti gotovinom, čekovima ili platnim karticama (Visa, Master, Maestro, Dina, American), Prodajno mesto je Drziceva 9, Beograd

2. Plaćanje aviokarte preko računa moguće je i za pravna i za fizička lica. Dokaz o uplati se mora dostaviti agenciji UNIDEA u toku radnog vremena, a pre isteka rezervacije.

Instrukcije za uplate iz Srbije:

Primalac: UNIDEA doo, Drziceva 9, 11000 Beograd

Svrha: Uplata za aviokartu

Račun primaoca:

  • 340-11003838-38,
  • 170-300600558-65

Plaćanje aviokarte iz inostranstva je moguće za pravna i fizička lica.

Instrukcije za uplate iz inostranstva su:

Payment instructions

CORRESPONDENT BANK FOR EUR/USD/GBP/CHF INCOMING PAYMENTS:

SWIFT CODE:GIBAATWG

ERSTE GROUP BANK AG WIEN, AUSTRIA

ACCOUNT OF THE BENEFICIARY WITH:

SWIFT CODE: GIBARS22

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

BENEFICIARY:

IBAN RS35340000001100383838

NAME: UNIDEA D.O.O.

ADDRESS: VIDIKOVACKI VENAC, 7/12, BEOGRAD, SERBIA

ALL CHARGES ON YOUR ACCOUNT

Prilikom uplate na račun, pravna lica su u obavezi da dostave i dokumenta o identifikaciji.

obavljene transakcije i plaćene karte banka odmah nama šalje potvrdu da je sve uspšeno završeno i mi vam na mail dostavljamo elektronsku kartu.

Izjava o konverziji:

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne navedene cene. Hvala Vam na razumevanju.

Način dostave karata:

Izdavanje elektronske aviokarte se vrši po izvršenoj uplati, a aviokartu dobijate e-mailom, faksom putem mobilnih aplikacija na mobilni telefon ili je preuzimate u agenciji UNIDEA

Politika reklamacija:

U slučaju da je potrebno izvršiti promenu datuma putovanja ili otkazivanje putovanja, putnik se pismeno obraća ili dolazi lično u agenciju UNIDEA.  Putnik je dužan da za promenu ili otkazivanje putovanja plati penale koje je definisala aviokompanija, kao i doplatu u slučaju da aviokompanija za nove datume putovanja zahteva višu tarifu.

U slučaju otkaza putovanja, refundacija vrednosti aviokarte zavisi od uslova tarife. Usluga za idavanje aviokarte koju je putnik platio prilikom kupovine aviokarte, ne podleže refundaciji.

Kada je po uslovima aviokompanije aviokarta (tarifa) nerefundabilna, putnik nema pravo na povraćaj sredstava u slučaju otkaza putovanja.

Zaštita privatnosti korisnika:

UNIDEA Travel se obavezuje se da će čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružžanja kvalitetne usluge.  Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni UNIDEA Travel odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Putna dokumenta:

Putnik je dužan da poseduje ispravna putna dokumenta (pasoš, vizu, pozivno pismo, turistički voucher i sl), vaznost pasosa mora biti 6 meseci po zavrsetku putovanja. Neispravna putna dokumenta zbog kojih putnik ne može da nastavi putovanje ne mogu proizvesti nikakve štetne posledice za agenciju UNIDEA. Putnik je odgovoran za dobijanje vize. U slučaju da putnik ne dobije vizu, odbijenica Ambasade se ne smatra razlogom za refundaciju uplaćene aviokarte. Takođe,UNIDEA nije odgovorna u slučaju da policija, carina ili drugi državni organi putniku zabrane ulazak u pojedinu zemlju.

Devizni, carinski i zdravstveni propisi:

Putnik je dužan da se pridrava deviznih i carinskih propisa Republike Srbije i drugih država u koje putuje. Takođe, putnik je dužan da se informišše o zdravstvenim propisima pojedinih zemalja i da, ukoliko je potrebno, pribavi neophodna zdravstvena dokumenta (potvrda o vakcinaciji i sl.). U slučaju kršenja deviznih, carinskih ili zdravstvenih propisa, sve troškove prekida putovanja snosi putnik.

Prtljag:

Aviokompanije imaju različita pravila u vezi sa maksimalnim i besplatnim težinama prtljaga. Putnik je dužan da se o njima blagovremeno informiše i da ih poštuje. Sve eventualne dodatne troškove u vezi sa prevozom prtljaga snosi sam putnik.

U slučaju gubitka prtljaga, putnik je dužan da na aerodromu sletanja napravi zapisnik na šalteru  Lost and Found, a u slučaju oštecenja prtljaga na šalteru aviokompanije.. Sve troškove gubitka ili oštećenja prtljaga, putnik potražuje od aviokompanije.

Odgovornost korisnika:

Korisnik nasih usluga garantuje da su svi podaci u rezervaciji potpuni i tačni. Zabranjeno je i kažnjivo korišćenje tuđih platnih kartica.

Kontakt:

Za dodatne informacije, molimo pozovite nasu kancelariju na telefon 011/ 245 12 19